Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej ZGKiM Ślęża na 2021 rok 2022-02-25 12:22
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża oraz w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej 2022-02-25 12:28
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego na 2021 r. 2021-01-14 14:48
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie prac polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice ul. Strażacka przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników, z materiału powierzonego 2021-01-14 14:37
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę studni betonowych wraz z rozładunkiem na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2021 rok 2021-01-14 15:14
dokument Zarządzenie Nr 34a/2020 w sprawie wprowadzenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID - 19 2020-12-07 13:46
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2021 rok z podziałem na części: 1. Dostawa piasku w celu realizacji inwestycji. 2. Dostawa kruszywa w celu realizacji inwestycji 2021-01-14 14:28
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6 wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM Ślęża na 2021 r. 2021-01-14 14:50
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. wolnym od pracy 2020-11-23 13:01
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie: powołania komisji ds. Likwidacji, druków ścisłego zarachowania ? weksel gwarancyjny ?in blanco? do dyspozycji Millennium Leasing sp. z o.o. 2021-01-14 14:40
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 wprowadzające Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2020-11-23 13:01
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę studni betonowych wraz z rozładunkiem na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2021 rok 2020-11-13 12:21
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych na 2021 rok dla ZGKIM Ślęża 2020-11-06 14:43
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-11-06 14:43
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie wykazu osób upoważnionych do dysponowania materiałami, towarami i zatwierdzania dowodów magazynowych 2020-11-06 15:05
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości 2020-11-13 14:04
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie aktualizacji oceny ryzyka za stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża ze względu ba występowanie koronowirusa SARS-CoV-2 2020-10-16 14:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2021 rok z podziałem na części 1. Dostawa materiałów wodociągowych. 2. Dostawa materiałów kanalizacyjnych 2020-11-13 11:37
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-10-16 14:29
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości 2020-10-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie: wprowadzenia Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 'Ślęża" 2021-12-07 13:24
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża?, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 2020-10-20 14:47
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie: stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie COVID-19 oraz wykonywania pracy określonej w umowie o pracę w miejscu i poza miejscem jej stałego wykonywania przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża 2020-09-11 12:14
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża 2020-09-11 12:17
dokument Zarządzenie Nr 16/a/2020 w sprawie w sprawie: powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia- środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej oraz druków ścisłego zarachowania oraz inwestycji rozpoczętych 2020-10-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie: powołania Komisji do opracowania wykazu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sobótka, które należy podłączyć do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej 2020-09-11 12:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie: Powołania przetargu nieograniczonego na : Przetarg nieograniczony na zakup samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego dla ZGKiM Ślęża 2020-07-24 09:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. wolnym od pracy 2020-07-20 11:41
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2020-11-06 14:35
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie: Powołania przetargu nieograniczonego na : Przetarg nieograniczony na zakup samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego dla ZGKiM Ślęża 2020-07-14 13:22
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6 wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM Ślęża na 2020 r. 2020-09-11 12:18
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie: powołania Komisji do opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych na Terenie Miasta i Gminy Sobótka 2020-07-14 13:18
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowa nawierzchni drogi gminnej ? ul. Turystyczna, w miejscowości Przemiłów po budowie kanalizacji sanitarnej 2020-07-14 12:58
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie: realizacji i przestrzegania zapisów Decyzji nr 133/2020 z dnia 19.05.2020 w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. Studni nr IV na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanej na działce 36/4 obręb 022307-5.0020 w Świątnikach 2020-07-14 12:56
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 z sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych na drugą połowę 2020 roku dla ZGKiM "Ślęża" 2020-07-14 12:53
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi powiatowej nr 1985D w miejscowości Księginice Małe i Będkowice po budowie kanalizacji sanitarnej w podziale na trzy etapy 2020-07-14 12:48
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu wykonywania pracy w systemie pracy zdalnej przez pracowników ZGKiM "Ślęża" 2020-07-14 12:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie: zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na terenie zakładu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 14:08
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na 2020 r. 2020-02-25 14:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie: aktualizacji jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2020-02-25 14:05
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie: powołania Komisji do przekazania środka trwałego - laptopa 2020-02-25 14:02