Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

jakość wody za rok 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA”

55-050 Sobótka ul. Czysta 7

(71) 31-62-286 Fax (71) 31-62-293

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

www.zgkimsobotka.pl

 

 

aktualizowano 17-10-2016 R.

Michał Piszczałka

 

Jakość Uzdatnionej wody w gminie SOBÓTKA
w 2016 roku

 

Parametry i wskaźniki

 Ujęcie wody w Świątnikach
(wartości uśrednione ze wszystkich badań w 2016r.)

Ujęcie wody w Sulistrowiczkach (wartości uśrednione ze wszystkich badań w 2016r.)

Dopuszczalne zakresy wartości

Jednostka

Lp.

1

2

3

4

5

 

WYMAGANIA FIZYKO-CHEMICZNE i ORGANOLEPTYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

1

1,2-dichloroetan

< 0,9

< 0,9

<3,0

µg/l

2

Akryloamid

<0,057

<0,04

<0,1 1) z. 2

µg/l

3

Amonowy jon

0,051

0,05

<0,5

mg/l

4

Antymon

<1

<1

<5

µg/l

5

Arsen

2,95

1,4

<10

µg/l

6

Azotany

19,15

16,3

<50 2) z. 2

mg/l

7

Azotyny

0,04

0,04

<0,05 2) z. 2

mg/l

8

Barwa

<5

<5

- 4) z. 3

mgPt/l

9

Benzen

<0,5

<0,5

<1

µg/l

10

Benzo(a)piren

<0,006

<0,006

<0,01

µg/l

11

Bor

<0,05

<0,05

<1

mg/l

12

Bromiany

<5

<5

<10 3) z. 2

µg/l

13

Chlorek winylu

<0,2

<0,2

<0,5 1), 4) z. 2

µg/l

14

Chlorki

35,25

7,74

<250 5) z. 3

mg/l

15

Chrom

7,7

<4

<50

µg/l

16

Cyjanki

<15

<15

<50

µg/l

17

Epichlorohydryna

<0,06

<0,06

<0,1 1) z. 2

µg/l

18

Fluorki

<0,1

<0,1

<1,5

mg/l

19

Glin

46,15

60,9

<200

µg/l

19

Kadm

<0,3

<0,3

<5

µg/l

20

Mangan

33,6

<4

<50

µg/l

21

Mętność

0,28

0,31

<1 4) z. 3

NTU

22

Miedź

<0,002

<0,002

<2 5) z. 2

mg/l

23

Nikiel

20

<5

<20

µg/l

24

Ołów

<4

<4

<10

µg/l

25

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

1,45

2,4

bez nieprawidłowych zmian 6) z. 3

mg/l

26

pH

7,67

7,43

6,5-9,5 5) z. 3

-

27

Przewodność elektryczna (PEW)

888

363

<2500 5) i 7) z. 3

µS/cm

28

Rtęć

<0,05

<0,05

<1

µg/l

29

Selen

2,35

<2

<10

µg/l

30

Siarczany

209,5

61,7

<250 5) z. 3

mg/l

31

Smak

<1

<1

- 4) z. 3

-

32

Sód

9,46

10,4

<200

mg/l

33

Utlenialność KMnO4

0,6

0,65

<5 8), 9) z. 3

mg/l

34

Zapach

<1

<1

- 4) z. 3

-

35

S Pestycydów

<0,4

<0,4

<0,5 6) i 7) z. 2

µg/l

36

S Trichlorometanów (THM)

<16

20,2

<100 3) i 9) z. 2

µg/l

37

S Trichloroetenu i tetrachloroetenu (suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

<2

<2

<10

µg/l

38

S Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

<0,024

<0,024

0,1 8) z. 2

µg/l

             

 

Objaśnienia:

 

5) z. 3 – Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

5) i 7) z.3 - Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.             Oznaczana w temperaturze 25oC

5) z. 2 – Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością

             korozyjną wody dla rur miedzianych.

6) z. 3 – Nie musi być oznaczana dla produkcji wody mniejszych niż 10000m3 dziennie.

4) z. 3 – Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

8), 9) z.3 – Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO; indeks indeks nadmanganianowy – utlenianie po          winno być przeprowadzone w ciągu 10min. w temperaturze 100oCelsjusza w środowisku kwaśnym           z wykorzystaniem nadmanganianu.

5) z. 3 – Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

3) z. 2 – W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej

            wartości.

2) z. 2 – Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3<=1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych

            oznaczają: stężenia azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie 

            uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może

            przekraczać wartości 0,10 mg/l.

8) z. 2 – Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzeno(b)fluoranten,

            benzeno(k)fluoranten, benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.

1), 4) z. 2 - Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie,obliczonego zgodnie ze                        specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą;                         Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu.

3) i 9) z. 2  - W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia                niższej wartości. Suma THM – wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan,                   bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

6) i 7) z. 2 - Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy,

                nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in.

                regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji.

               Oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać.

               Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny,

               heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 μg/l. Suma pestycydów oznacza sumę    

          poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.

1) z. 2  - Wartość odnosi się do pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami 

           maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.

 

Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Jakość wody w gminie sobótka

w I półroczu 2016 roku

Lp.

Wskaźniki, jakości wody u konsumentów i/lub podawanej do sieci 

Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w miejscu czerpania przez konsumenta i/lub podawania wody do sieci

Ujęcie w wody Świątnikach

Ujęcie wody w Sulistrowiczkach

Liczba bakterii

Objętość próbki [ml]

Liczba bakterii

1

Escherichia coli

0

100

0

0

2

Bakterie grupy coli

0

100

        0 1) z. 3

        0 1) z. 3

3

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

0

0

4

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°±2 C po 72h

100

1

<1

<1

 

Objaśnienia:

 

NDS – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

1) z 3 Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.

 

Wyniki opracowano na podstawie badań SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A, wykonywanych przez ZGKiM „ŚLĘŻA” w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.

 

            Opinia władz sanitarnych:

 

Woda dostarczana w gminie Sobótka odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Syposz 16-02-2017 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2017 12:40