Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2020-03-31 10:43
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej ZGKiM "Ślęża" na 2019 rok 2019-02-13 10:08
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2019-02-13 10:05
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-12-28 15:08
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy 2018-12-28 15:05
dokument Zarządzenie Nr 35 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy 2018-12-17 14:25
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 200 metodą wykopów otwartych i metodą bezwykopową. 2018-12-17 14:22
dokument Zarądzenie Nr 33/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego na 2019 r. 2018-11-29 10:39
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2019 rok 2018-11-19 13:34
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Drugi przetarg - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową 2018-11-19 13:29
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, z podziałem na części zgodnie z projektem budowlanym 2018-11-19 13:24
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. eksploatacji budynków 2018-11-19 13:20
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie aktualizacji zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-11-19 13:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przepompowni ścieków 2018-11-15 12:55
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i sanitarnej zgodnie z dokumentacja projektową 2018-11-15 12:52
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na 2019 dla obiektów ZGKiM Ślęża 2018-10-12 08:58
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu asenizacyjnego w formie leasingu 2018-10-12 08:54
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2018-10-12 08:51
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2019 rok 2018-11-15 13:05
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zasad przyłączenia nieruchomości do Gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej użytkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-10-12 08:41
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-11-19 13:41
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Monitoringu wizyjnego i systemu nagrywania rozmów telefonicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-12-28 14:48
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-12-28 15:00
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie wprowadzenia "Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-11-19 13:38
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-08-13 11:45
dokument zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 2018-08-22 11:26
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie wykazu osób upoważnionych do dysponowania materiałami, towarami i zatwierdzania dowodów magazynowych 2018-08-22 11:24
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-08-13 11:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Zakładzie gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-08-13 11:38
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych na 2018-2020 rok dla ZGKiM Ślęża 2018-07-20 08:48
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powierzenia pracownikom czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych na 2018-2020 rok ZGKiM Ślęża 2018-07-20 08:45
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powierzenia pracownikom czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. likwidacja studni na ujęciu wody oraz wykonanie nowej studni głębinowej 2018-07-19 14:49
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Likwidacja studni na ujęciu wody oraz wykonanie nowej studni głębinowej 2018-07-19 14:44
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawa piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na II półrocze 2018 roku 2018-07-19 14:41
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sieci wod.-kan. - Kierownik budowy 2018-07-19 14:38
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sieci wod.-kan. - Kierownik budowy 2018-06-08 12:34
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sieci wod.-kan. - Kierownik budowy 2018-05-30 14:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia - środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej oraz druków ścisłego zarachowania 2018-05-24 08:05
dokument Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-08-22 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego planu finansowego na 2018 r. 2018-03-12 13:54