Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MISJA

 

MISJA

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” realizuje zadania publiczne w zakresie dostarczania  wody dla mieszkańców Gminy Sobótka oraz odprowadzania ścieków w sposób najbardziej skuteczny i wydajny, umożliwiający realizację celów strategicznych Zakładu Zakładu Gospodarki .Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

 

 

 

Na podstawie:

- Rozdziału IV Dyrektor Zakładu ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” wprowadzonego zarządzeniem Nr 4/2013 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”,

- w oparciu o Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów  kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- Uchwały nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce",

- Uchwały nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Budynków Mieszkalnych”,

zarządzam co następuje:

 

Wprowadzam zmiany w treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 10/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” (poprzednio: Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce z dnia 2 sierpnia 2010 r.  w części dotyczącej misji i celów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” (poprzednio: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce),  która otrzymuje następujące brzmienie:

„MISJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” realizuje zadania publiczne w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Sobótka, oraz administrowania zasobami mieszkaniowymi na zasadach zlecenia w sposób najbardziej skuteczny i wydajny, umożliwiający realizację celów strategicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”.

 

CELE OGÓLNE

1. Realizacja zadań Gminy Sobótka w zakresie:

- poboru, oczyszczania i rozprowadzenia wody pitnej na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka,

- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy Sobótka, odbiór ścieków poprzez kanalizację oraz wozami asenizacyjnymi.

2. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, ujętych w ewidencji składników mienia komunalnego.

3. Świadczenie usług w zakresie wykonawstwa inwestycji i remontów, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz remontów dróg na terenie Gminy Sobótka oraz innych zleconych przez Gminę.

4. Prowadzenie ewidencji instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ich odbiór i zawieranie umów na dostarczenie wody i odbiór ścieków.

5. Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi.

6. Działalność eksploatacyjna budynków.

7. Działalność remontowa budynków.

8. Sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych.

9. Zarządzanie miejskim targowiskiem.

10. Zawieranie umów z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych.

11. Wykonywanie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym, jego utrzymanie uzgodnione lub zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka,

12. Zawieranie umów na dzierżawę ogródków przydomowych.”

 

 

 

 

Traci moc treść załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” (poprzednio: Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce”)  z dnia 2 sierpnia 2010 r. w części dotyczącej misji i celów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” (poprzednio: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce).

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Syposz 18-04-2013 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Beata Syposz 30-04-2013 10:06