Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania obuwiem i odzieżą roboczą i ochronną 2016-06-01 13:25
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" dla celów służbowych" 2015-09-23 12:21
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-05-12 13:37
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie: zmiany normatywu zapasów magazynowych 2015-02-19 09:14
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu windykacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-02-11 08:06
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej ZGKiM "Ślęża" na 2015r. 2015-01-30 14:08
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie: zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego na 2015r. 2015-11-24 13:12
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przetarg nieograniczony na zakup rur i osprzętu do ZGKiM Ślęża na 2015 rok" 2015-01-30 14:08
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-02-02 11:42
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalista ds. eksploatacji budynków 2015-01-30 14:09
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-01-30 14:09
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-01-30 14:09
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Administrator budynków mieszkalnych 2015-01-30 14:09
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie: "Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-03-16 13:53
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian czasu pracy dla wyodrębnionej grupy pracowników 2015-01-30 14:10
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2015-01-30 14:10
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie: powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia - środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej 2015-01-30 14:10
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: zatwierdzenia wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-01-30 14:11
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: regularnych posiedzeń kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie robót inwestycyjnych w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-01-30 12:55
dokument Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie: Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2015-10-06 09:14
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. 2015-01-28 15:03
dokument zarządzenie 04/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej na zakup i dostawę wraz z uruchomieniem przepompowni ścieków 2014-02-24 10:20
dokument zarządzenie 03/2014 w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu finansowego na 2014 rok. 2014-02-24 10:24
dokument zarządzenie 02/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej na zakup paliw płynnych dla ZGKiM Śleża. 2014-02-24 10:18
dokument zarządzenie 01/2014 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 29/2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Zakładu 2014-02-24 10:12