Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

opłaty

 

sobótka  NIP 896-00-07-330


 

UWAGA! ZMIANA ZASAD WYDAWANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce ul. Czysta 7 informuje, że na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r poz. 471).

Od 19 września 2020 roku zmieniają się zasady składania, rozpatrywania i wydawania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz realizacji budowy przyłączy.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia:

  • Dane zawarte we wniosku są ustalone w w/w ustawie. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wniosek do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie zakładu.

Termin rozpatrywanie wniosku:

  • 21 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.
  • 45 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Realizacja budowy przyłącza:

Realizacja budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych może być wykonana w trybie art. 29 Prawa Budowlanego: na zgłoszenie lub w trybie art. 29a bez zgłoszenia.

  • Budowa przyłączy w trybie art. 29 wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
  • Budowa przyłącza w trybie art. 29a wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 29 i 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r poz. 1186 z późniejszymi zmianami).

Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

ZGKiM przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego odbioru technicznego przyłącza celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz planem sytuacyjnym, zgodnie z art. 10 ust.2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2020r. poz. 4192).

   
   
   
   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Bielecka 31-08-2010 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Syposz 31-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Beata Syposz 10-02-2021 14:30