Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument zarządzenie nr 29 w sprawie "polityka rachunkowości" 2013-05-07 12:09
dokument zarządzenie nr 28 W sprawie ustalenia normatywu zapasów magazynowych 2013-05-07 12:07
dokument zarządzenie nr 27 w sprawie powołania komisji przetargowej Sukcesywna DOSTA WA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ DO systemu monitoringu PARAMETRÓW PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ 2013-05-07 12:06
dokument zarządzenie nr 26 w sprawie powołania komisji przetargowej Zakup i sukcesywna dostawa rur i osprzętu do ZGKiM ŚLĘŻA na rok 2013 2013-05-07 12:04
dokument zarządzenia nr 25 w sprawie zmiany Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania odzieżą roboczą i ochronną pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2013-05-07 12:02
dokument zarządzenie nr 24 w sprawie: dostarczania pracownikom posiłków profilaktycznych. 2013-05-07 12:01
dokument zarządzenie nr 23 w sprawie komisji przetargowej Sukcesywna DOSTAWA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ DO systemu monitoringu PARAMETRÓW PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ 2013-05-07 11:58
dokument zarządzenie nr 22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2013-05-07 11:56
dokument zarządzenie nr 21 w sprawie: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2013-05-07 11:56
dokument zarządzenie nr 20 w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Głównemu Księgowemu zakładu 2013-05-07 11:54
dokument zarządzenie nr 19 w sprawie powołania kommisji przetargowej Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do ZGKiM Ślęża 2013-05-07 11:54
dokument zarządzenie nr 18 w sprawie powołania komisji przetargowej Leasing operacyjny koparko-ładowarki z opcją wykupu przedmiotu leasingu, 2013-05-07 11:52
dokument zarządzenie nr 17 w sprawie: zmiany nazwy w zarządzeniach, załącznikach do nich, w tym w instrukcjach i regulaminach. Na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXII/203/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 2013-05-07 11:50
dokument zarządzenie nr 16 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? w sprawie wykazu osób upoważnionych do dysponowania materiałami, towarami i zatwierdzania dowodów magazynowych 2013-05-07 11:11
dokument zarządzenie nr 15 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynu na dzień 31.08.2012 2013-05-07 11:50
dokument zarządzenie nr 14 w sprawie : powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia- środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku) oraz odzieży roboczej 2013-05-07 11:08
dokument zarządzenie nr 13 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2013-05-07 11:09
dokument zarządzenie nr 12 W sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2013-05-07 10:56
dokument zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" w Sobótce "Instrukcji przetwarzania danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" 2013-05-07 10:55
dokument zarządzenie nr 10 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na leasing operacyjny ciągnika z opcją wykupu przedmiotu leasingu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2013-05-07 10:54
dokument zarządzenie nr 9 w sprawie premii regulaminowej dla grupy pracowników zlikwidowanego Zakładu Budynków Mieszkalnych w Sobótce przejętych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" na podstawie art. 231 Kodeksu pracy 2013-05-07 10:54
dokument zarządzenie nr 8 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zarządcy Nieruchomości 2013-05-07 10:42
dokument zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce 2013-05-07 10:40
dokument zarządzenie nr 6 W sprawie ustalenia druków ścisłego zarachowania w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce. 2013-05-07 10:41
dokument zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce 2013-05-07 10:39
dokument zarządzenie nr 4 W sprawie powołania komisji do likwidacji dokumentacji niearchiwalnej 2013-05-07 10:38
dokument zarządzenie nr 3 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zakup i dostawę wodomierzy do ZWiK Sobótka 2013-05-07 10:37
dokument zarządzenie nr 2 w sprawie zatwierdzenia wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce na rok 2012. 2013-05-07 09:35
dokument zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń o wskaźnik waloryzacji 2013-05-07 09:34