Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 2018-05-25 12:36
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2018-06-08 12:45
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie zmiany normatywu zapasów magazynowych 2018-02-02 07:49
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej ZGKiM "Ślęża" na 2018 rok 2018-02-02 08:29
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2018 rok 2017-12-21 14:56
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku 2017-12-21 14:57
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2017-12-06 13:39
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2017-12-06 13:36
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego na 2018 r. 2017-12-01 14:38
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu zbierania danych dla opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej 2017-11-20 13:41
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup rur i osprzętu do ZGKiM na 2018 rok 2017-11-14 11:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na 2018 dla obiektów ZGKiM Ślęża 2017-11-14 11:16
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-10-25 08:44
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku 2017-10-31 09:18
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2017-10-25 08:38
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2018-03-09 11:39
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wtrobów tytoniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2017-09-13 14:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie wprowadzenia zmian czasu pracy dla wyodrębnionej grupy pracowników 2017-09-13 14:25
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wykazu osób upoważnionych do dysponowania materiałami, towarami i zatwierdzania dowodów magazynowych 2017-09-20 13:25
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 2017-06-14 09:41
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia-środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej oraz druków ścisłego zarachowania 2017-02-13 08:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-02-13 08:20
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na 2017r. 2017-02-13 08:18
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2017-03-29 13:27
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2017-06-23 09:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie przedłużenia terminu skladania ofert na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-02-13 08:17