Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych oraz przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych 2021-12-07 13:28
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego 2020-03-31 10:36
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia cennika za usługi świadczone przez ZGKiM "Ślęża" 2020-03-23 11:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki magazynowej w Zakładzie Gospodarki magazynowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:40
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:35
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej ZGKiM ?Ślęża? na 2020 rok 2020-02-25 13:32
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:30
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:24
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego na 2020 r. 2020-02-25 13:19
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:17
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:16
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę studni betonowych wraz z rozładunkiem na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2020 rok 2020-02-25 13:13
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża?, ustalenia prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 2020-02-25 13:10
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części 2020-02-25 13:02
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie: prowadzenia dokumentacji maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 13:10
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części 1. Dostawa materiałów wodociągowych. 2. Dostawa materiałów kanalizacyjnych 2020-02-25 12:56
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na 2020 dla obiektów ZGKiM Ślęża 2020-02-25 12:38
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie; powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa wodociągu de160PEHD ? metoda bezwykopowa: przycisk na dz. Nr 65 AM -1, obręb: Przezdrowice na dz. Nr 462, 463/1,375/1, AM-1, obręb: Strzegomiany, gm. Sobótka 2020-02-25 12:35
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-02-25 12:30
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie powołuję komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg na wykonywanie prac polegających na budowie przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników, z materiału powierzonego 2020-02-25 12:28
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie: powołania Komisji do wydania rzeczy osobistych zwolnionych pracowników stacji uzdatniania wody 2020-02-25 12:26
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowa nawierzchni zgodnie z projektem na terenie gminy Sobótka w pasie dróg 2075D,1990D,2028D,1985D. 2020-02-25 12:24
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie w sprawie: powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia- środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej oraz druków ścisłego zarachowania. 2020-02-25 12:20
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-02-25 12:18
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonanie przewiertów sterowanych z materiałów powierzonych na terenie gminy Sobótka. 2020-02-25 12:16
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 metodą wykopów otwartych i metodą bezwykopową z materiałów powierzonych 2019-05-13 14:01
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 z sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 200 metodą wykopów otwartych i metodą bezwykopową 2019-03-29 13:56
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakladzie Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2019-03-29 13:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie: Powołania Przedstawicieli pracowników (Komisja socjalna) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2019-03-29 13:53
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zkup i sukcesywną dostawę, studni betonowych fi 1000 w związku z inwestycją Księginice Małe 2019-03-14 14:35
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych przedstawicieli pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2019-02-13 09:55
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na 2019 r. 2019-02-13 09:50
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wykazu prac, które powinny by ć wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 2020-02-25 12:10