Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie obsługi konta i profilu zaufanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" na platformie ePUAP 2022-04-19 10:41
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej ZGKiM Ślęża na 2022 rok 2022-02-25 12:34
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Dostawę studni betonowych wraz z rozładunkiem na roboty budowlane do ZGKiM "Ślęża" na 2022 rok" 2022-01-14 09:39
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6mm wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM "Ślęża" na 2022 r." 2021-12-23 09:55
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego na 2022 r. 2022-02-25 12:52
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2021-12-23 09:50
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie w sprawie Powołania Przedstawicieli pracowników (Komisji socjalnej) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2021-12-15 09:27
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na: "Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów, oraz wodomierzy z nakładką radiową ultradźwiękowych ze zdalnym odczytem dla ZGKiM Ślęża z podziałem na części" 2021-12-15 09:25
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 z sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania: Drugie postępowanie, Horyzontalny przewiert sterowany w ramach projektu "Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem n/n do pompowni oraz zjazdem z drogi powiatowej do przepompowni dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" 2021-12-07 13:19
dokument Zarządzenie Nr 16 w sprawie: wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2021-12-07 13:16
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie wprowadzenia Cennika za usługi świadczone przez ZGKiM "Ślęża" 2021-11-24 12:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na: "Sukcesywna dostawa materiałów - rur i osprzętu na roboty budowlane do ZGKiM "Ślęża" w okresie 12 miesięcy z podziałem na części" 2021-11-24 12:18
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r. oraz za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 stycznia 2022 r. 2021-11-09 10:14
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2021-10-28 09:13
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zakup piasku i kruszyw wraz z transportem na roboty budowlane w roku 2022 do ZGKiM Ślęża z podziałem na części 2021-10-22 12:40
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża 2021-10-22 12:38
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-10-22 12:36
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na: Zakup Paliw płynnych na rok 2022 dla ZGKiM Ślęża 2021-10-22 12:28
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 z sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Horyzontalny przewiert sterowany w ramach projektu ?Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem n/n do pompowni oraz zjazdem z drogi powiatowej do przepompowni dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów 2021-10-22 12:35
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zmian w Zarządzeniu w sprawie składania deklaracji oraz wnoszenia opłat dotyczących: wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-06-01 10:57
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Horyzontalny przewiert sterowany w ramach projektu ?Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem n/n do pompowni oraz zjazdem z drogi powiatowej do przepompowni dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów 2021-07-15 08:29
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 maja 2021 r. 2021-04-13 08:57
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu zbierania danych dla opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej 2021-04-13 09:02
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia - środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej, druków ścisłego zarachowania oraz inwestycji rozpoczętych 2021-04-13 08:54
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na 2021 r 2021-01-15 08:10