Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie aktualizacji oceny ryzyka za stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża ze względu ba występowanie koronowirusa SARS-CoV-2 2020-10-16 14:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobótka-Strzeblów, ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, Zmorskiego 2020-10-16 14:29
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych i powołania Zespołów Spisowych oraz Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-10-16 14:29
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości 2020-10-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża?, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 2020-10-20 14:47
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie: stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie COVID-19 oraz wykonywania pracy określonej w umowie o pracę w miejscu i poza miejscem jej stałego wykonywania przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża 2020-09-11 12:14
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża 2020-09-11 12:17
dokument Zarządzenie Nr 16/a/2020 w sprawie w sprawie: powołania komisji ds. Likwidacji środków trwałych, wyposażenia- środków niskocennych, materiałów magazynowych (zwanych dalej składnikami majątku), odzieży roboczej oraz druków ścisłego zarachowania oraz inwestycji rozpoczętych 2020-10-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie: powołania Komisji do opracowania wykazu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sobótka, które należy podłączyć do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej 2020-09-11 12:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie: Powołania przetargu nieograniczonego na : Przetarg nieograniczony na zakup samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego dla ZGKiM Ślęża 2020-07-24 09:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. wolnym od pracy 2020-07-20 11:41
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie: Powołania przetargu nieograniczonego na : Przetarg nieograniczony na zakup samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego dla ZGKiM Ślęża 2020-07-14 13:22
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6 wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM Ślęża na 2020 r. 2020-09-11 12:18
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie: powołania Komisji do opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych na Terenie Miasta i Gminy Sobótka 2020-07-14 13:18
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowa nawierzchni drogi gminnej ? ul. Turystyczna, w miejscowości Przemiłów po budowie kanalizacji sanitarnej 2020-07-14 12:58
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie: realizacji i przestrzegania zapisów Decyzji nr 133/2020 z dnia 19.05.2020 w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. Studni nr IV na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanej na działce 36/4 obręb 022307-5.0020 w Świątnikach 2020-07-14 12:56
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 z sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych na drugą połowę 2020 roku dla ZGKiM "Ślęża" 2020-07-14 12:53
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi powiatowej nr 1985D w miejscowości Księginice Małe i Będkowice po budowie kanalizacji sanitarnej w podziale na trzy etapy 2020-07-14 12:48
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: wprowadzenie Regulaminu wykonywania pracy w systemie pracy zdalnej przez pracowników ZGKiM "Ślęża" 2020-07-14 12:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie: zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na terenie zakładu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ?Ślęża? 2020-02-25 14:08
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na 2020 r. 2020-02-25 14:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie: aktualizacji jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2020-02-25 14:05
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie: powołania Komisji do przekazania środka trwałego - laptopa 2020-02-25 14:02